"Muzyka w Muzeum"
28 marca 2007 (środa)
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, ul. Kredytowa 1

wystąpią:
ODPUST ZUPEŁNY
Maria Pomianowska i ZESPÓŁ POLSKI
godz. 19:00, bilety 10 zł przedsprzedaż i 15 zł w dniu koncertu
przedsprzedaż: Państwowe Muzeum Etnograficzne, sklep Hey Joe, Muzyczna Galeria Folkowa


ODPUST ZUPEŁNY to zespół muzyki dawnej inaczej... Nawiązuje do średniowiecznych dworskich tradycji Zachodu - twórczości trubadurów i truwerów, piszących ku uciesze rycerzy i dworu pieśni będące echem wypraw krzyżowych i bitew, wydarzeń politycznych, uniesień i przygód miłosnych. Źródeł inspiracji można szukać również wśród skomorochów - wędrownych muzykantów dawnej Rusi, będących odpowiednikami zachodnioeuropejskich żonglerów. Ci artyści zwani też rybałtami zabawiali panów na ucztach i lud na jarmarkach, brali udział w weselach i pogrzebach muzykowali na kościelnych świętach. Spadkobiercom ich działań był późniejszy nurt sowizdrzalski obecny też w twórczości Odpustu.

Na repertuar grupy składają się pieśni rycerskie patetyczne, satyryczne i wręcz frywolne - dawna "piosenka biesiadna" - oraz średniowieczne i renesansowe tańce. Są to utwory polskie, choć nie brak melodii z zamków Włoch, Francji czy Anglii. Odpust przygrywa też zespołowi tańca dawnego, który może poprowadzić warsztaty i prezentację tańców.

 oficjalna strona grupy: www.odpust.prv.pl
 prezentacja płyty "Renesans średniowiecza" (2005) w sklepie serpent.pl
informacja i zdjęcie za stroną Odpustu Zupełnego

ZESPÓŁ POLSKI istnieje od 1995 roku. Jego główne założenie to sięganie do korzeni muzyki polskiej i słowiańskiej, aby wydobyć i unaocznić słuchaczom specyfikę muzyki polskiej od XIV w., przez tradycje ludową, dzieła F. Chopina, aż do twórców współczesnych. Kierownikiem zespołu jest Maria Pomianowska - kompozytorka, wokalistka, instrumentalistka, pedagog.

W Muzeum Etnograficznym grupa przedstawi program z cyklu "Cztery pory roku w tradycji polskiej" pt. "Wielki Post". Poniżej informacje o programie:

Cztery Pory roku w tradycyjnych pieśniach i melodiach ludu polskiego.

Każdy rok w życiu polskiego ludu to cyklicznie powtarzane święta, obrzędy i rytuały. Wiążą się one z ważnymi wydarzeniami związanymi z duchowym rozwojem każdego chrześcijanina, który czynnie uczestniczy w czuwaniu Adwentu, radości Bożego Narodzenia, powadze Wielkiego Postu i szczęściu Wielkanocy. Jednocześnie chrześcijańskie święta przemieszane są z na wpół zapomnianymi zwyczajami, zabobonami i wierzeniami pogańskimi. Te znów kładą silny nacisk na beztroska zabawę,płodność i wszystko co może służyć przetrwaniu. Oba te światy jak sacrum i profanum mieszają się w życiu polskiego ludu.

1. Wiosna to Wielkanoc i odrodzenia ludzkiego ducha ale nie tylko. W tym czasie dziewczęta wędrujące z gaikiem po wsiach opowiadają, jak sama przyroda odradza się na nowo.
2. Lato to czas sobótkowych wróżb ale i ciężkiej pracy, radości zbierania plonów.
3. Jesień to spokojna zaduma, gromadzenie zapasów na zimę. Zaduszki, wspominanie tych co odeszli. Potem ostatnie zabawy, wróżby andrzejkowe. Nadejście adwentu - oczekiwanie na przyjście Zbawiciela świata.
4. Zima to czas Bożego Narodzenia. Karnawału, radości, zapustów. Na granicy zimy i wiosny znajduje się Wielki Post- głęboka refleksja nad sensem istnienia i przeczucie odrodzenia życia i przyjścia kolejnej wiosny.

Program "Cztery pory roku ludu polskiego" to opowieść językiem muzyki o cyklicznych najważniejszych, od wieków powtarzanych wydarzeniach w życiu polskiego ludu. Muzyka zaczerpnięta jest ze źródeł historycznych(O.Kolberg, zbiory PAN) nagrań terenowych i naszych własnych wędrówek po wsiach polskich.

1. Wiosna - Wielki Post
To czas pokuty, przygotowujący do przeżycia największych świąt chrześcijan, Świąt Wielkanocnych. Obejmuje on czterdzieści dni liczonych od Środy Popielcowej do początku Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Do V wieku trwał tydzień, a później, na pamiątkę czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu, został przedłużony do czterdziestu dni.
Kościół katolicki za początek postu przyjął szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele wyłączone były z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę. O 1570 roku był to już zwyczaj powszechnie obowiązujący w kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano głowę popiołem. Wielki Post w Kościele jest traktowany jako czas pokuty i nawrócenia. Jego zaleceniami są post, jałmużna i modlitwa.
W czas postu nie wypada grać skocznych polek i mazurków. Jeśli już to smętne dumki, nokturny i śpiewać pieśni o tematyce pasyjnej. Zdarzało się, że podczas postu chowano dzieciom zabawki zostawiając te najbardziej zniszczone, a zamiast baśni czytano im żywoty świętych.

 oficjalna strona Marii Pomianowskiej: www.pomianowska.art.pl.
 płyty Zespołu Polskiego i Marii Pomianowskiej w sklepie serpent.pl.
informacja: zespół; fot. Andrzej Łojko

powrót na główną stronę Muzyki w Muzeum