Muzyka w Muzeum - "TRANSETNIKA"
26-27.04.2002, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, ul. Kredytowa 1
dzień pierwszy, 26.04, godz. 18.00 - "Noc siedmiogrodzka"
bilety tradycyjnie w cenie 10 zł

gość specjalny: TARISZNYÁS (Węgry)

program:
- muzycznie i graficznie ilustrowany wykład popularno-naukowy na temat historii i rozwoju muzyki ludowej w Siedmiogrodzie; wykład tłumaczony na polski, ilustracje (mapy i zdjęcia) prezentowane na ekranie przy pomocy rzutnika multimedialnego
- nauka prostych tańcow i zabawa, czyli mini dom tańca

***

Rozmiar: 25928 bajtów ZESPÓŁ TARISZNYÁS
Réka Bárdos - śpiew
Sándor Bardocz - skrzypce
Alpár Kostyák - kontra
Gyula Szép - kontrabas

Członkowie Tarisznyás Együttes [Zespół Tarisznyás] należą do grona twórców ruchu domów tańca rozpoczętego pod koniec lat siedemdziesiątych również w Siedmiogrodzie. Jak wiadomo, celem programowym - w duchu bartokowskiego "czystego źródła" - jest zebranie i spopularyzowanie muzyki wokalnej i instrumentalnej Siedmiogrodu oraz innych regionów węgierskojęzycznych.

Członkowie zespołu są wykształconymi muzykami.
Alpár Kostyák swoją karierę muzyka domu tańca rozpoczął jesienią 1979 roku w zespole Bodzafa [Drzewo Bzu] z Kolozsváru w trakcie studiów na akademii muzycznej, następnie w latach 1981-1986, będąc nauczycielem śpiewu i muzyki, grał w zespole Barozda z Csíkszereda. Od 1994 roku jest kierownikiem muzyczynym węgierskiej edycji programu nadawanego przez Studio Kolozsvár Telewizji Rumuńskiej, od stycznia 2000 jest zastępcą kierownika dzału narodowościowego.
Gyula Szép, nauczyciel śpiewu i muzyki, będąc dyrektorem Miejskiego Domu Kultury w Székelyudvarhely założył zespół tańca ludowego Venyige [Winorośl], w którego kapeli grał. Od 1989 roku jest kierownikiem artystycznym Węgierskiej Opery w Kolozsvárze, doradcą Inspektoratu Artystycznego w Województwie Kolozs, wiceprzewodniczącym odpowiedzialnym za sprawy artystyczne partii Demokratyczny Związek Węgrów z Rumunii (Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ)), pomysłodawcą siedmiogrodzkich obozów tańca i muzyki ludowej.
Sándor Bardocz zdał maturę w liceum muzyczno-plastycznym w Marosvásárhely, w którym grał na skrzypcach, a następnie ukończył studia na kierunku historyczno-filozoficznym. Od 1991 roku jest kierownikiem węgierskiej edycji programu nadawanego przez Studio Kolozsvár Telewizji Rumuńskiej, od końca 1999 roku jest kierownikiem działu narodowościowego.
Śpiewaczka zespołu, nauczycielka Réka Bárdos, jest studentką na wydziale historii sztuki Uniwersytetu Babes-Bolyai.

Od 1994 roku do dnia dzisiejszego grają w kapeli domu tańca w Kolozsvárze. Znajomość gry na różnych instrumentach oraz bogaty repertuar Tarisznyás Együttes odpowiada muzycznym potrzebom różnych imprez. Dotychczas, podczas krajowych i zagranicznych występów (Austria, Belgia, Finlandia, Niemcy, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja i Węgry) zabawiali publiczność na przyjęciach dyplomatycznych, festiwalach folklorystycznych, okolicznościowych świętach pod gołym niebem, w centrach rozrywkowych, knajpach folkowych, stołówkach itp. Poza wymienionymi okazjami często grają dla profesjonalnych i amatorskich zespołów tańca, jak również dają wykłady popularno-naukowe w szkołach, na wyższych uczelniach i w centrach propagowania sztuki ludowej.


pomysłodawca i współorganizator koncertu: Mateusz Dobrowolnypowrót na główną stronę Muzyki w Muzeum