Muzyka w Muzeum
23.01.2004 (piątek), Państwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa, ul. Kredytowa 1 


KAPELA MARIANA PEŁKI - mazowiecki roots
WĘDROWIEC - polska muzyka tradycyjna
STARA LIPA - folk/muzyka dawna

KAPELA MARIANA PEŁKI (Wieniawa). Tradycyjna muzyka z Mazowsza. Marian Pełka (ur. 1936 r.) z Kłudna k. Wieniawy jest jednym z ostatnich mistrzów harmonii (pedałowej, trzyrzędowej i rozciąganej). W Muzeum Etnograficznym towarzyszyć mu będą Augustyn Szymański (skrzypce) oraz Józef Lipiński (bęben, śpiew).

Grupa WĘDROWIEC czerpie z niestylizowanej muzyki wiejskiej Mazowsza (od Kurpiów po Mazowsze Rawskie), Kaliskiego, Sieradzkiego, Radomszczyzny, Sandomierskiego i Lubelszczyzny. Mówią o sobie, że są samoukami, terminowali u wiejskich muzykantów, śpiewaczek i tancerzy, korzystają z nagrań archiwalnych oraz z zapisów Oskara Kolberga. Do muzyki starszej niż XIX-wieczna próbują dotrzeć z pomocą wyobraźni.

Członkowie grupy związani są ze środowiskiem istniejącego od 1994 roku Stowarzyszenia "Dom tańca", są animatorami wielu projektów (m.in. "Tabor Domu Tańca"), prowadzą własne badania terenowe, warsztaty i staże. Współpracują z Instytutem Sztuki PAN oraz Katedrą Muzykologii UW.
zob. więcej informacji nt. grupy

Stara Lipa w trakcie koncertu na warszawskiej Muzyce w Muzeum 9.10.2001; fot. etno.serpent.pl STARA LIPA jest dobrze znana publiczności Muzyki w Muzeum - grupa gościła już tutaj dwukrotnie (w styczniu i październiku 2001 r.). W zapowiedzi pierwszego występu w Muzuem Gazeta Wyborcza informowała, że "Stara Lipa to zespół wyjątkowy. Śmiałe aranżacje pieśni i tańców urzekły publiczność i jurorów ubiegłorocznego festiwalu Nowa Tradycja, którego zespół został laureatem. Dzięki znakomitemu połączeniu starych melodii i instrumentów (m.in. lira korbowa) z nowoczesnością (klasycznie szkolone głosy, gitara klasyczna) ich muzykę można rzeczywiście nazwać "nową tradycją" (M. Walenko, 26.01.2001).
Zespół powstał w 1997 r., na koncie ma wydaną w grudniu 2000 r. płytę pt. "Vivum".
Muzycy mówią o sobie: Korzenie wykonywanej przez nas muzyki sięgają w bardzo różne strony. W naszym graniu brzmią echa różnorodnych inspiracji: od muzyki dawnej (średniowiecze, muzyka bretońska, tańce francuskie, flamandzkie, kastylijskie cantigi, muzyka baroku) przez ludową (polską: melodie i pieśni z Kurpiów, Mazowsza, Beskidu Żywieckiego) i etniczną. Nasze inspiracje nie ograniczają się jednak do muzyki 'dawnej' czy 'folkowej'; kształtowała nas również muzyka popularna, jak blues czy rock, a także klasyczna oraz współczesna. Stara Lipa to pięć całkowicie odmiennych osobowości, pięć filtrów, przez które do wspólnego muzycznego tygla sączą się inspiracje z bardzo różnorodnych źródeł. Zakorzenieni w świecie "nowoczesnym" staramy się dosięgnąć "dawnego" i wydobyć fragment nie całkiem jeszcze zapomnianego piękna, nie do ostatka wypalonej energii, niekoniecznie przebrzmiałej harmonii...
zob. więcej informacji nt. grupy oraz oficjalną stronę grupy staralipa.webpark.pl


początek koncertu godz. 18.00, bilety 10 zł

patronat medialny:

   TV Polonia             

powrót na główną stronę Muzyki w Muzeum