Mehdy Gholamy, Wojciech Mazurkiewicz


Duet
Mehdy Gholamy - gitara, gitara 12 strunowa
Wojciech Mazurkiewicz - tabla

Formacja powstała dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i chęci wspólnego grania. W muzyce wykorzystujemy głównie inspiracje perskie i indyjskie, wzorując się na tradycji i dokonaniach muzyków "klasycznych" ale nie tylko. Repertuar zawiera utwory improwizowane na wybranych skalach i tematach melodycznych, granych w rytmach wzorowanych na indyjskich talach. Całość przybiera formę troche zbliżoną do ragi, nie narzuca to jednak ograniczeń na improwizację powstającą pod wpływem chwili, miejsca i słuchaczy. Tworzona/grana muzyka ma przynosić wytchnienie i pogodę ducha, dając też szansę na zamanifestowanie zamiłowania do pewnej sprawności warsztatowej muzyków. Wspólne granie jest dla nas źródłem radości, którą chemy dzielić z naszymi słuchaczmi i kolegami "z branży".

Mehdy Gholamy - gitarzysta - ur. 1957 w Teheranie. Od 1981 mieszka w Polsce. Ukończył studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Łódzkim. Jako gitarzysta grał z zespołami "Shirin 1/2", "Orientacja na Orient" oraz z wieloma muzykami z kręgu muzyki rokowej i etnicznej. Zajmuje się także tłumaczeniami literatury perskiej i wieloma innymi rzeczami.

Wojciech Mazurkiewicz - tablista - ur. 1954 w Warszawie. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej 1986. Naukę gry na tabli rozpoczął u Jurka Pomianowskiego. Grał w zespole "Orientacja na Orient" i "Raga Sangit". Okazjonalnie wystepował z muzykami jazzowymi i rokowymi oraz gośćmi z Indii. Zawodowo zajmuje się informatyką i wychowaniem czwórki dzieci.